2024

Hyundai Creta ev Price in India

2024

Hyundai Creta ev Price in India

expected to start around ₹ 22.00 – 24.00 Lakhs and go up to ₹ 24.00 – 26.00 Lakhs

2024

Hyundai Creta ev

Colors

Polar WhiteStargazer BlueTitan GreyPhantom Black(Silver)(Acid Yellow)

2024

Hyundai Creta ev

Mileage

2024 Hyundai Creta ev Mileage is 400-450 to 400-450 (KM)

2024

Hyundai Creta ev

Top-speed

2024 Hyundai Creta ev Top-speed is 150-160 to 160-170 (km/h)